Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Historiske billeder – side 2.

Aarup set i billeder. Disse billeder er at historiske karakter og sikker nogle som kan genkende det som det så ud dengang.

4 Dette billede viser Cederfeldsgade set fra nord mod syd, dvs fra banen. Billedet er taget ved, hvor der i dag er indkørsel til Birkeparken

Den store bygning oppe for enden er Korsgade 8. Husene på denne vej har ikke ændret sig ret meget fra den gang og frem til i dag.

   
5 Her et gadeportrat set fra Korsgade op mod Bredgade, billedet er taget om middagen.

For enden af gaden ses bredgade 22 som i dag indeholder et Pizzaria  samt andre forretninger. Buskaset og bygningerne i venstre side eksistere ikke mere, det er i dag lejligheder for en privat udlejer og Bagerbutik. I butikken vendt ned mod Korsgade var der Fiskehandel og også blomsterbutik, før det blev revet ned.

   
6 Her et gadeportræt af Fredensgade set fra syd mod nord, billedet er taget sidst på middagen.

Det er ikke så meget at sige om billedet her. Flere af husene ligner stort set sig selv i dag. Dog kan nævnes at efter hus nummer to i venstre side, ligger der i dag en Rema 1000. Bygningen som er nr. 3 er korsgade 8. 10 år før det her billede blev taget lå der et bryggeri bag træerne og buskene som ses i højre side.

   
7 Her et billede fra Aarup Station taget om middagen. Stationen lå på sydsiden af banen.

Aarup Station ligner overhoved ikke det på billedet mere. Stationen blev revet ned i slutningen af 80’erne, og hvor man så byggede en ny stations bygning, men i kommunal regi, som samtidig også var den første kommunal stationsbygning i Danmark. Hele komplekset, som vist her, havde billetsalg og en godsterminal især for postvæsenet, som havde en tilbygning bagved stationen. Godssporene og de tilhørende bygninger er ikke med på billedet.

   
8 Her et billede fra Aarup Realskole, Billedet set fra Bredgade efter hotellet mod vest og ud af Skolegade.

Aarup Realskole eksisterede omkring 1900 tallet i denne bygning, som ligger på Skolevej i Aarup, som i dag er lejligheder der tidligere husede læger og tandlæger. I dag ligger der også en hal ved siden af, kaldes for Aaruphallen, samt at vejen blev ført videre, som man i dag kender som Rosenvænget. Til højre ligger Brende Å bag ved bevoksningen. Bygningen har ikke ændret sig ret meget udefra, de ændringer der er, er taget og vinduerne som er udskiftet.

I 1871 blev skolen indviet og en lærer blev ansat. Senere blev undervisningen udvidet til også at omfatte unge over konfirmationsalderen. Vi skal dog frem til 1898, før der bliver oprettet et lærerembede mere. Det år byggede man en ny lærerbolig og i den forbindelse fik man plads til at have endnu en lærer

   
9  Jernbanen set ved Aarup. Hvor det lige er, er jeg i tvivl om. Men kunne se ud som om den ligger der, hvor i dag vejen fra Aarup mod Odense løber, altså Assenbøllevej.

Efter 1860 kom jernbanen hen over Fyn og derved kom den også forbi, det som blev til Aarup, som fik titlen som stationsby.

   
10 Bredgade 51

Her ses Snedkermester Andersens butik fra ca. 1910 i Bredgade.

I perioden fra 1911 lejede Aarup bank et lokale i butikken indtil de overtog bygningen i 1919. Banken flyttede til bredgade 95 i 1982, og bygningen blev omdannet til butikslokaler og lejligheder.

Bygningen som ses her kan også ses på det første billede som nr. 2 hus fra venstre. Bygningen eksistere ikke med det udseende og blev bygget helt om. i dag indeholder bygningen en køb og salg butik,

   
12 Her ses billedet fra bredgade taget om morgenen mod nord, ned mod stationen. Man kan se tårnet i venstre side som stammer fra bygningen på hjørnet ved stationen, også kendt som Taarnborg.

Den første bygning er i dag lejligheder, men har indeholdt op til flere butikker i tidens løb, men brændte for en del år siden, og derved blev til lejligheder. Den tredje bygning til venstre indholdet senest en genbrugsbutik, som tidligere husede en købmand. Bygningen ligner slet ikke som på billedet. Huset som er nr. 2 eksistere ikke som på billedet, men indeholder i dag en butikslokale med beboelse på 1. sal.

   
13 Billedet er taget om formiddagen og fra syd mod nord.

Billedet viser den første bygning til venstre som i dag er Mic’Hel tidligere boghandel. Porten i midten er sløjfet for mange år siden. De næste 5 bygninger på venstre side, eksistere ikke mere, men er bygget om til både butikker og lejligheder på 1. sal.

   
14 Her ses bredgade fra nord mod syd, hvor man lige kan se møllen for enden af vejen. Billedet er taget en formiddag.

Butikken “Peter G. Fangel” som ses på venstre side, kan nemt genkendes i dag, bygningen har stort set den samme udsende som dengang og med uret hængende over butikken. Uret er der ikke længere, men sendt op til den Gamle By i Aarhus, hvor man regner med det vil komme op ved deres urmagerbutik. Man kan se en høj bygning foran på højre side, som er beskrevet ved billed nr. 2. Huset på højre side er i dag en tøjbutik, hvor man i store træk vil kunne genkende bygningen som den så ud dengang. Bygningen først til venstre eksistere ikke som dengang men var en bagerbutik op til 2017.