Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Aarups historie i korte træk

Her vil følge en historisk kalender over begivenheder som der er sket i Aarup siden ca. 1860, hvor der på denne side vil komme overskrifter for begivenheden, både som små og store. Hvis der er mere om begivenheden, vil der være links til denne.

Årstal. Periode for begivenheden. Begivenhed.
1860 Aarup bliver til stationsby og bliver til mere end en lille samling af huse. Banen bygges over fyn.
1865 7. sep Banen åbnes for trafik.
1865 Jernbanen trak som så mange andre steder i landet meget med sig, og Aarup voksede til at have omkring 800 indbyggere ved århundredeskiftet.
1867 Aarup tager sin nye stationsbygning i brug.
1871 I 1871 blev Aarup friskole indviet og en lærer blev ansat. Senere blev undervisningen udvidet til også at omfatte unge over konfirmationsalderen. Vi skal dog frem til 1898, før der bliver oprettet et lærerembede mere. Det år byggede man en ny lærerbolig og i den forbindelse fik man plads til at have endnu en lærer.
1903 7 - 8. november Kirkeklokken ringede for første gang solen ned den 7. november 1903 og selve indvielsen fandt sted dagen efter den 8. november med stor højtidelighed i overværelse af kirkeminister J. C. Christensen. Kirken kom den gang til at koste omkring 24.000 kr.
1905 i Aarup fik man bygget et elektricitetsværk, og det blev muligt for såvel borger som handelsdrivende at få elektricitet.
1907 Så kom telefoncentralen i byen, som blev bygget færdig i 1907. Bygningen ligger den dag i dag på Holmelund 2. Men telefoncentralen flyttede derfra formentlig i 60'erne. I dag findes den ved P-pladsen bag bredgade.
1914-1918 1. august 1914 - 11. november 1918 1. verdenskrig
1920-1930'erne Der afholdes ringridderfest i Aarup om sommeren. Ringridning foregår på en eller flere baner, også kaldet galger. I Aarup havde man 2 gange 2 porte som foregik på pladsen bag dengang Realskolen, i dag den gamle Aaruphal.
1930'erne Fik Aarup sit første og eneste børnehjem, som startede på Holmelund 16, det forsatte frem til 1976, da amterne overtog driften af børnehjemmene i Danmark og derved blev det lukket og solgt til privat brug.
1937 Årup Tuberkulosehospital indvies med 67 senge (udvides senere til 73 senge).
1940-1945 9. april 1940 - 5. maj 1945 2. verdenskrig.
1945 7. januar Den 7. januar 1945 blev et dansk passagertog fyldt med civile, danske passagerer beskudt ved Aarup af amerikanske jægerfly.
1966 I 1966 blev Skydebjerg-Orte Kommune slået sammen med Rørup og Kerte og Aarup Kommune blev hermed dannet. Den første Borgmester i den ny kommune var Laurits Blæsbjerg, som boede i Kerte. 1966. Da hverken Aarup, Kerte eller Skydebjerg-Orte på det tidspunkt havde byvåben, blev det fælles byvåben for den nye Aarup Kommune ved sammenlægningen Rørups byvåben.
1987 Maj "Håndværkerhuse 87'" blev holdt i maj måned på Ormehøj, nærmere på kirsebærhavens SØ del. I den forbindelse blev der opført 10 huse, og desuden var der andre udstillere ved messen.
1987 Maj Her skete der ændring i telefonnumrene for Aarup og omegn, fra det daværende 09, blev det til 64, og samtidligt skulle man fremover taste/dreje 8 ciffer. Før skulle man kun taste/dreje 6 ciffer inden for 09 området.
1987-1988 Det blev besluttet i 1987 at stationen i Aarup skal rives ned efter 120 års funktion. DSB havde planer om at bygge en anden station mellem gangtunellem og den eksisterende station.
1989-1990 Oktober-Marts Sognepræst Hakon Svane bliver fyret efter en stor kamp mellem menigheden og præsten, fyringen kom så den 15 november af kirkeminister Torben Rechendorff. Præsten blev beskyldt for at være arrogant 1700-tals adelsmand.
1990 januar Aarup Fritidscenter åbner på Ormehøjvej.
1991 november 1991 - Januar 1992 Togbroerne i Aarup kommune skiftes ud, da de skulle hæves med 33 cm, for at give plads til elektrificeringen af strækningen over fyn.
1993 27. januar Dan Foam får rejst sin nye høje hvide skorsten på Vandværksvej.
1993 2. august For første gang kan man nu låne musik på biblioteket. Biblioteket starter sin samling med 200 cd'er og kasettebånd, som borgerne kan låne.
1993-1994 Den 15. oktober blev det første spadestik taget til Birkeparken, hvor der i løbet af 1994 stod 15 ældrevenlige boliger klar. Gartnervængets Boligselskab fik administrationen af boligerne som kommunen så visiterede de ældre til.
1994 Sommer Ejendommen bredgade 9 rives ned af Aarup kommune, da det ikke kan svare sig at renovere bygningen. Herefter skulle grunden så sælges til nybebyggelse af boliger. Boligen husede tidligere Aarup Forsamlingshus før nedrivningen.
1995 25 februar Aarup får danmarks første kommunale stationsbygning, som blev inviet af Jan Trøjborg (A), sammen med Gunnar Lund (A) og DSB's direktør Henrik Hassenkam. Åbningen fandt sted kl. 11:30. Ved denne lejlighed havde Aarup kommune og byens handelsstandsforening sponseret 2 ture med veterantog. Den første kørte kl. 12.15 mod Tommerup og den anden kl. 13.25 mod Ejby.
1998 4-5. september Grøn gade indvies i Aarup, efter at bredgade igennem sommeren blev bygget om og renoveret.
1999 Maj - Juni Aarup Fest & Kulturuge der startede med sponsorcykelløb den 1. maj 1999 og så selve festen i perioden omkring skt. hans. Festen indeholdt udstillinger som bl.a. billedhuggeren Jens Galschiøts statuer i bymidten. Der var gadefest fredag og lørdag, endvidere var der så ASA (Aarup Skydebjerg Airways) som var en særligt selskab med flyvske ideer. Skt. Hans aften på pladsen bag stadionet, halfest og andre begivenheder. Festerne blev holdt i 1999, 2000, 2002 og 2004
1999 3. december Den værste orkan i mands minde fejede hen over Aarup og gav masser af skader i og omkring byen, bl.a. væltede træer, lygtepæle og trailere, samt strømafbrydelse. Flere steder forsvandt der store dele af skove.
2007 1. januar Aarup er ikke længere en selvstændig kommune, efter man med den nye kommunereform vill have få kommuner. Aarup blev en del af Assens Kommune.
2009 I 2009 lavede TV 2 en række programmer der hed: "I en anden del af Danmark", omhandlende de 4 udviklingshæmmede Jan Pedersen, Lilli Sørensen, Lillian Hansen og Flemming Pedersen fra Bostedet Lindebjerg i Aarup.
2011-2012 August - Maj Aarup 1. hold i herrefodbold, spillede i denne sæson i 2. division vest. Deres første kamp var på udebane mod Næsby.
2015 September I 2015 er det 150 år siden at Jernbanen over fyn blev åbnet og derved starten på Aarups udvikling.
2018 Filmoptagelser i Aarup: Mødregruppen blev optaget primært ved Bøgevej/Holmelund på det gamle børnehjem.
2019 Filmoptagelse i Aarup: Fred til lands - en serie af DR blev optaget forskellige steder i Aarup by, bl.a. flere steder i bredgade og skolegade.
2023 August I slutningen af august 2023 blev det så en realitet. Aarups eneste selvstændige bank, Totalbanken blev fusioneret med Sparekassen Danmark. Dermed sluttede en æra for banken i Aarup.